รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O24การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf