กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563


กิจกรรมวันสถาปนายุวกาชาด


กิจกรรมบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง


เข้าค่ายพักแรม ที่ภูผาม่านเมาท์เทนแคมป์


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่บริษัทฮอนด้าคาร์จังหวัดชัยภูมิ


กีฬาศูนย์ฯชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้า